31 Mar, 2012

Важно съобщение от УС на "Национален Клуб Фокс Териер България"

Всички членове на клуба незаплатили членския си внос за 2012г. след повторната покана да го направят към дата 06.03.2012г. са с прекратено членство по силата на член 14, ал. 1, точка 3 от устава на НКФБ.

Тези от тях които иската да продължат да членуват в клуба моля да изпратят заявление за членство до председателя на УС на НКФБ.