29 Feb, 2012

Плащане на членски внос за 2012г.

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
приканва всички свои настоящи членове,
неплатили членския си внос към 29.02.2012г,
да го направят до 06.03. 2012г.