03 Feb, 2011

Първа задгранична скачка в развъдник "Vom Yahy".

 

В началото на месец Февруари ще бъде осъществена първата задгранична скачка между:
International & Polish ChampionPerro V.D.Bismarquelle
(Import Germany-собственост на развъдник "Delaware"-Румъния)
Ch.BG. Emily Z Kuliaru
(Import Slovak Republic-собственост на развъдник "Vom Yahy")
Бъдещото кучило ще бъде с инбридинги по:
Dt./Eng./Int.Ch./V/B/Esg.Sonorra Super Trooper 2:5 и
Am./Eng.Ch.Saredon Take That 3:4