Новини

08 Mar, 2014

Осъществена скачка

На 03.03.2014г. в развъдник "Zbelsourdos" беше осъществена скачка между:
баща: Serbian Champion Borey Vom Yahy
майка: Junior Moldovian & Serbian Champion Aurora Vom Yahy
кучилото грубокосмести фокстериери се очаква около 03.05.2014г. 

21 Jan, 2014

Осъществена скачка

На 19.01.2014г. в развъдник "Vom Yahy" беше осъществена скачка между:
Баща: Serbian Ch. Borey Vom Yahy
Майка: Dezira Wire Asterisk
кучилото грубокосмести фокс териери се очаква около 19.03.2014г.

21 Jan, 2014

Осъществена скачка

На 07.01.2014г. в развъдник "Vom Yahy" беше осъществена скачка между:
Баща: JCh. Bg. Gabin Du Clos Des Amoureux
Майка: Burya Vom Yahy
кучилото грубокосмести фокс териери се очаква около 07.03.2014г. 

29 Nov, 2013

Осъществена скачка

На 29.11.2013г. в развъдник "Vom Yahy" беше осъществена скачка между:
Баща: JCh. Bg. Gabin Du Clos Des Amoureux
Майка: Champion BG Delaware Irinuca
кучилото грубокосмести фокс териери се очаква около 29.01.2014г. 

27 Oct, 2013

Осъществена скачка

На 27.10.2013г. в развъдник "Of Dodoland" беше осъществена скачка между:
Баща: Serbian Champion  Skipper (Hugo Von Den Shonen Bergen x Sher) 
Майка: Junior Champion BG, Champion BG Bora Vom Yahy (Beit Martavik Imperator x Delaware Irinuca)
кучилото грубокосмести фокс териери се очаква около 27.12.2013г. 

07 Oct, 2012

Кученца грубокосмест фокс териер

На 05.10.2012г. в развъдник "Vom Yahy" от връзката между:
Баща: Multi Ch. Danfox Fernando
Майка: Ch. Bg. Delaware Irinuca
(Import Romania, собственост на развъдник
"Vom Yahy")
се родиха 2 мъжки кученца.

30 Apr, 2012

Ново кучило грубокосмести фокс териери

На 30.04.2012г. в развъдник  "Vom Yahy" от връзката между: Баща: Beit Martavik Imperator – Toro и Майка:Ch.Bg.Emily Z Kuliaru се родиха 4 кученцата от породата грубокосмест фокс териер, 2 мъжки и 2 женски.

31 Mar, 2012

Важно съобщение от УС на "Национален Клуб Фокс Териер България"

Всички членове на клуба незаплатили членския си внос за 2012г. след повторната покана да го направят към дата 06.03.2012г. са с прекратено членство по силата на член 14, ал. 1, точка 3 от устава на НКФБ.

20 Mar, 2012

Общо събрание на НКФБ за 2012г.

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 31.03.2012 г. от 10:00 часа.

20 Mar, 2012

Oсъществена скачка

На 20.03.2012г. в развъдник "Vom Yahy" беше осъществена връзка между: Баща: Wolfhear Quibbler и Майка: Afrodita Mad Ball

05 Mar, 2012

Oсъществена скачка

На 05.03.2012г. беше осъществена първа клубна скачка на грубокосмести фокс териери в развъдник "Vom Yahy". Баща: Beit Martavik Imperator - Toro и Майка: Ch.Bg.Emily Z Kuliaru

29 Feb, 2012

Плащане на членски внос за 2012г.

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
приканва всички свои настоящи членове,
неплатили членския си внос към 29.02.2012г,
да го направят до 06.03. 2012г.

03 Aug, 2011

Кученца грубокосмест фокс териер

На 03.08.2011г. в развъдник "Vom Yahy" се родиха 6 кученца от породата грубокосмест фокс териер: 1 мъжко и 5 женски.
Баща: Beit Martavik Imperator - Toro
Майка: Delaware Irinuca

02 Apr, 2011

Първо кучило грубокосмести

На 02.04.2011г. в развъдник "Vom Yahy" се родиха три кученца от породата грубокосмест фокс териер: 1 мъжко и 2 женски.
Баща: Int. & Pl. Ch. Perro V.D. Bismarquelle
Майка: Ch.Bg. Emily Z Kuliaru

20 Feb, 2011

Общо събрание на НКФБ за 2011г.

Управителният съвет на сдружение
"Национален Клуб Фокс Териер България",
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 20.03.2011 г. от 11:00 часа.