Аджилити

ПРАВИЛНИК ПО АДЖИЛИТИ НА
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

A. ОБЩИ УСЛОВИЯ

На Националните Киноложки Организации (Н.К.О.) се разрешава и препоръчва да
използват идеята и правилникът за АДЖИЛИТИ, както е определен от F.C.I.

B. F.C.I. ПРАВИЛА

Въведение

Аджилити е състезание с кучета, достъпно за всички породи.
Целта на аджилити е кучетата да преодолеят различните препятствия, за да подчертае
интелигентността и гъвкавостта им.

Това занимание е едновременно спортно и възпитателно, което се стреми да подобри
приемането на кучетата в обществото.

Спортът изисква добра връзка между куче и водач, която е в резултат на перфектно
разбиране между тях. Състезателите следователно трябва да познават началното и
основно обучение на кучетата.

Класове

Има три класа:

S (Малки) : за кучета, не по-високи от 35 cm в холката
M (Средни) : за кучета, по-високи от 35 и по-ниски от 43 cm в холката
L (Големи) : за кучета с височина над 45 cm, включително