Етичен кодекс

Собствениците на чистопордни кучета с доказан произход от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер, членове на „НКФБ” са длъжни да:

 1. Подсигуряват дом, храна, вода и тренировки за кучетата за които се грижат, да подсигуряват подходящите ветеринарни прегледи при нужда.
 2. Да не позволяват никое от кучетата им да скита само или да притеснява съседите им, или служителите на реда.
 3. Да подсигуряват постоянното носене на нашийник с името и да държат кучето си на повод или под контрол когато са извън къщи.
 4. Да почистват след техните кучета на публичните места или където и да се налага.
 5. Да докладват пред клуба за всяка операция която ветеринарят извършва върху кучето, ако това нарушава нормалния вид на кучето.
 6. Да не развъждат от женска ако това би навредило на нея или на породата.
 7. Да продават кучетата си когато имат основателни очаквания, че те ще живеят здравословно и щастливо и, че ще окажат пълно съдействие за подсигуряването на нов дом на кучето при условие че условитя на живот на собстенника се променят.
 8. Да предоставят пълни писмени обяснения, относно диети или специални изисквания задължителни за правилното отглеждане на кучето на новия му собственик.
 9. Да не продават кучета на комерсиални препродавачи, магазини за домашни любимци, директно или индиректно да дават като награда или даряват в каквито и да било състезания.
 10. Да не изменят съзнателно характеристиките на породата, да не рекламират грешно или подвеждат когото и да било по отношение на качествата на кучето.
 11. Да подсигурят всички необходими документи от клуба на новия собственник при продажба или трансфер на кучето, включително и копие от този Етичен Кодекс.