Грешки в екстериора

Недостатъци в екстериора при Фокс териера проявяващи се в стойка и движение

Предна четвъртина

Стойка

 1. Правилно.
 2. Липсва заъгляване м/у плешката и раменната кост.
 3. Прекалено заъгляване(пилешки гърди, главата и врата са избутани напред)
 4. Правилно.
 5. Прекалено широки рамене. 
 6. A-структура, често малкият пръст е изнесен, събран при лактите. 
 7. Много тесен, липсват гърди и тяло. 
 8. Дъговидни крака, често малкият пръст е навътре, изнесен при лактите.

Движение напред

 1. Правилно, успоредно движение, пръстите не са нито навътре нито навън. Лактите са близо до тялото.
 2. Правилно, когато кучето набира скорост има склонност да събира средната линия на движение — не ограничени.
 3. Много широки, превити.
 4. Снишаване.
 5. Събрани лакти, провлачване.
 6. Пръстите са навън — тясна предна част.
 7. Тесногръд.