Международен Шампион

РЕГЛАМЕНТ НА FCI ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ТИТЛА
МЕЖДУНАРОДЕН ШАМПИОН

/INTERNATIONAL CHAMPION/

 

І.          МЕЖДУНАРОДЕН ШАМПИОН ПО КРАСОТА НА FCI ЗА ВСИЧКИ ПОРОДИ, ОПИСАНИ ЗАЕДНО

А.        Породи, неподлежащи на работни изпитания

За да имат право да им се присъди титлата Международен шампион по красота тези кучета трябва да са получили:

а)         в три различни държави, под съдийството на трима различни съдии, четири Сертификата за постижение при участие в международен шампионат по красота (CACIB - Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute), независимо от броя на участвалите кучета.

b)         трябва да е изминал период минимум от една година и един ден от получаването на първата до получаването на последната титли CACIB. Този период трябва да се разбира както следва: например от 1ви януари 1996 до 1ви януари 1997.

Възможно е да се направят изключения по букви a) и b), при положение че се одобрят от Главния комитет на FCI.

Б.        Породи, подлежащи на работни изпитания

За да имат правото на титла Международен шампион по красота тези кучета трябва да са получили:

а)         в две различни държави, под съдийството на двама различни съдии, два Сертификата за постижение при участие в международен шампионат по красота (CACIB - Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute), независимо от броя на участвалите кучета;

b)         трябва да е изминал период минимум от една година и един ден от получаването на първата до получаването на последната титли CACIB. Този период трябва да се разбира както следва: например от 1ви януари 1996 до 1ви януари 1997.