Правилници

Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФОКСТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ”


Етичен кодекс

На какво са длъжни собствениците на чистопордни кучета с доказан произход от породите Грубокосмест и Гладкокосмест Фокстериер, членове на „НКФБ”.


Развъдна дейност

Правилника за развъдна дейност на клуба се ръководи от правилата за развъждане на БРФК и МФК.


Регламент за кандидат съдии

Настоящият  регламент е съобразен  с базисните условия  предложени от FCI на всички страни членки.


Правилник за съдии на БРФК

Прочетете правилника за съдии на БРФК