Изпит за вродени качества

I.Поведение при изстрел:

 

Изпитва се в началото на изпита и има за цел да елиминира от процеса на възпитание всички кучета, плашливи при изстрел.Кучетата на ремък и на определено разстояние се движат в кръг, при което на разстояние 20-30 метра се дават най-малко два изстрела.
Оценяване:
Куче, което с поведението си покаже, че не се страхува от изстрела, а остане спокойно, се оценява с оценка 4. Ако се отдалечи на малко разстояние и не реагира уплашено, се оценява с оценка 3,куче което се отдалечи на разстояние и реагира на повикванията на водача след някоко команди получава оценка 2. Куче, което очевидно се страхува от изстрела (т.е. побегне от водача, не реагира на команди и загуби интерес към по-нататтъшна работа) се оценява с оценка 0 и се дисквалифицира от изпита. Доводът за дисквалификация се записва в отчета на съдията.

 

II.Работа в изкуствена дупка(нора)

 

1.Претърсване на нората:

 

В началото на работата кучето може да бъде поощрявано, докато не намери дивеча.През цялото време на работата водачът трябва да стои в началото на нората и може да напусне това място само по заповед на съдиите.Опитното и добро куче не бива да приема претърсване на неизползвана нора.Лисицата или язовецът трябва да се вкарат в бърлогата така, че да минат цялата нора от входа до котела, където се затваря.
Оценяване:
Кучето трябва да извърши претърсването на нората за времето от 2мин.Всяко излизане от нея снижава оценката с 1 точка (претърсване без излизане: оценка 4:оценка 3,две излизания: оценка 2).Ако кучето три пъти напусне нората или не се върне в нея в определеното време, се дисквалифицира.

 

2.Глас в нората:

 

Откриването на дивеча в нората кучето съобщава с непрекъснат лай пред решетката.Трябва да се различава гласът без наличието на дивеч преди влизането или при влизането в нората от истинския глас пред дивеча.
Оценяване:
Оценка 4: непрекъснат,упорит глас пред дивеча;
Оценка 3: при лаене кучето прави паузи, по-дълги от 10 секунди;
Оценка 2: с лаенето си кучето трябва да се обади най-малко пет пъти пред дивеча за положителна оценка.
Времето за изпитване на глас в нората е минимум 2 минути, а необаждането на кучето в нората причинява дисквалификация.
дисквалификация.