Регламент за съдии

Настоящият  регламент е съобразен  с базисните условия  предложени от FCI на всички страни членки.

 

I. Особености на  приемането и условия  за одобряване  на съдиите

Молбите на кандидатите, пожелали да бъдат съдии на изложби, трябва да бъдат приети съобразно официалните правила на БРФК.
За да бъде официален съдия на БРФК кандидатьт трябва да отговаря на следните условия:

      1. Да има навършени най - малко 25 години.

      2. Кандидатът трябва да е одобрен от Управителния съвет на неговата киноложка организация и да е издържал писмен изпит.
В този тест той трябва да докаже, че има достатъчно познания по следните точки:

      а) Анатомия, генетика, структура и  движение на кучетата
      б) Принципи и техника на съдийстване.
      в) Правилник на изложбите и национални правилници.
      г) Правилник на FCI и други правилници
      д) Познаване на стандартите.

      3. Издържалият писмения изпит кандидат трябва да издържи период на практически тестове.
Практическите тестове се провеждат под наблюдението на официални съдии от БРФК които трябва да  представят на Управителния съвет доклад за познанията и поведението на кандидат - съдията.

      4. Практическоят тест трябва при всички случаи да е на базата на:

      а) Познаване на породата
      б) Процедурите в ринга.    

                                
      5. Познаването на породата е най - важния фактор при съдийствуването и квалифицираният съдия трябва да бъде перфектен в познанията си що се отнася до стандартите на породата за да може да вземе аргументирано решение за породата, която съди.
Процедурата включва отлично познаване и  разбиране на регламента на изложбите  и правилниците, както и тяхното  практическо приложение. Тя включва  също така ефективна техника на контрол  върху ринга.

      6. Съдия, който вече е одобрен да съди една или повече породи и желае да бъде одобрен за още една порода, трябва отново да подаде молба и да премине отново практически тест за породата или породите, които желае да съди.

      7. Всички практически изпити се състоят най-малко от по 3 кучета от всяка порода, следвани от писмен доклад от директното наблюдение на най - малко двама официални съдии .

Изпитващите съдии трябва също да потвърдят компетентността  и способността на кандидата да обсъжда  и тълкува потеклото на породата, която иска да съди.
      8. Препоръчително е практическият изпит да се провежда отделно от ефективните изпитания на ринга по време на изложбата.

      9. В случай, че е абсолютно невъзможно да се съберат кучета от дадена порода за практическия изпит, кандидатът трябва като алтернатива да издържи успешно задълбочен изпит върху стандарта на породата или породите, които желае да съди.Това разпореждане се отнася единствено за съдии, желаещи да бъдат одобрени за съдийство на допълнителна порода.

II. Утвърждаване на съдии

      1. Задължение на всяка национална организация е да предвиди подходящи курсове за тези кандидат - съдии и тяхно задължение е да подготвят необходимите изпити и да осигурят официални съдии - наблюдатели.

      2.    БРФК  трябва да представи програма на необходимото ниво за утвърждаване на съдии, която да се изпълнява от кандидат - съдиите. Тази програма трябва да бъде следвана от кандидатите преди те да се явят на писмен изпит. Журито на този изпит оценява явилия се като „успял". Същата програма се следва от съдии, които желаят да разширят познанията си след дълго отсъствие и от съдии, желаещи да съдят допълнително други породи.

      3.Практическият  изпит трябва да съдържа:

      а) Кандидатът се утвърждава след участие  в най - малко 5 изложби.
      б) Кандидатът трябва да редактира докладите  за кучетата, които е съдил по време на подготовката  си. Той ще представя докладите  си на инструктора, натоварен да го обучава.
      в) Това нареждане не се отнася за съдии, желаещи да бъдат одобрени за допълнителна порода.