Спорт

Изпит за вродени качества

Правилник за провеждане на „Изпит за вродени качества”на кучета от породата Фокс териер.


Международен Шампион

Регламент на FCI за присъждане на титлата "Интер шампион"


Аджилити

Правилник за провеждане на състезания по Аджилити на FCI.