Стандарт Грубокосмест фокс териер

(Fox Terrier Wire) 

FCI-Standard N°169 /  19.05.2009 / GB

Произход: 
Великобритания

Дата на публикация на валидния оригинален стандарт:
26.03.2009 г.

Предназначение на породата: 
Териер

Класификация по FCI:  
Група   3 - Териери
Секция   1 - Големи и средни териери
С работни изпитания

Общо описание:
Активно и живо, кости и сила,
в неголям обем, никога недодялано или грубо. Структурата му е видимо идеално хармонична. На практиката това се забелязва най-ясно в съотношението между черепа и муцуната, и по същия начин при височината на холката и дължината на тялото, от върха на рамото до седалищните части, които изглеждат приблизително равни. Когато е право прилича на ловен кон с къс гръб, способен да покрие голямо пространство.

Поведение и темперамент:
Будно, с пъргави движения, пронизително изражение,
винаги в очакване и на най-малката провокация. Приятелски настроено, общително и безстрашно.

Глава:

Черепна област:
Череп: Горната част на черепа е почти плоска, леко наклоненa и постепенно нарастваща на ширина по посока на очите.
Стоп: Незначителен.

Лицева област:
Носна гъба: Черна.
Муцуна: Съществува малка разлика между дължината на черепа и тази на муцуната. Ако муцуната е чувствително по-къса, главата изглежда слаба и недостатъчно развита. Муцуната постепенно се стеснява от очите до края на носната гъба, с лек стоп при съединяването с челото, без да е много вдлъбната и не се извива рязко под очната област, където трябва да е пълна и плътна. Пълните бузи, със заоблен контур са недостатък.


Челюсти и зъби: Челюстите са здрави, с перфектна, симетрична и пълна ножична захапка, т.е. горните резци плътно покриват долните в тесен контакт и са разположени перпендикулярно на челюстите. Прекалено развитите кости и мускули на челюстите са неестетични и се избягват.
Очи: Тъмни, пълни с "огън" и интелект, умерено малки, без да са изпъкнали. Формата им е възможно по-заоблена. Не много раздалечено поставени, нито много високо на черепа, нито много близко до ушите. Светлите очи са силно нежелани.
Уши: Малки, с “V”-образна форма, с умерена дебелина, добре прегънати над хрущяла и падащи напред, плътно по главата. Горната линия на гънката на ухото е доста над нивото на черепа. Изправени, като “лале” (покривайки вътрешността на ушната мида) или като “роза” (прегънати назад) уши са силно нежелани.

Шия:
Суха, мускулеста, с добра дължина, без увиснала кожа по гушата, разширяваща се при раменете, образувайки грациозна извивка, когато се гледа отстрани.

Тяло:
Гръб: Къс, равен и силен, без гънки.
Поясница: Мускулеста, леко сводестa. Доста гъвкава.
Гърди: Гърдите са дълбоки. Предните ребра са умерено извити. Задните ребра са дълбоки и добре извити.

Опашка:
Преди обичайно купирана.
Купирана опашка: Високо поставена. Носи се изправена, но не върху гърба или навита. Доста здрава и задоволително дълга.
Некупирана опашка: Поставена високо. Носи се изправена, но не върху гърба или навита. Доста здрава и задоволително дълга, поддържаща хармоничната външност.