Строеж на скелета

Строеж на костната система на Фокс териера

Вид на кучето

 1. Муцуна
 2. Челна част на черепа
 3. Долна челюст
 4. Първи шиен прешлен
 5. Шийни прешлени
 6. Плешка
 7. Раменна кост
 8. Предраменни кости(лакътна и лъчева)
 9. Става на китката(карпална)
 10. Кости на китката(метакарпални)
 11. Фаланги на пръстите
 12. Нокти 
 13. Гръдни прешлени
 14. Поясни прешлени
 15. Кръстни прешлени
 16. Опашни прешлени
 17. Ребра
 18. Тазови кости
 19. Бедрена кост
 20. Колянна става
 21. Подбедрени кости(голям и малък пищял)
 22. Тарзална става
 23. Метатарзални кости