Строеж на скелета

Изглед отпред и отзад


 

Идеален строеж на скелета на Фокс териера

Предна част

Правилно поставени рамене:

Краят на плешките(С)трябва да лежи по-назад от лактите(F).
Ако прекараме две вертикални линии през точките (C) и (F), то линията минаваща през лакътната става (F) трябва да лежи по-напред от линията минаваща през точка (С).

Ъгълът CDF трябва да бъде равен на 90 градуса, а ъгълът на наклона на плешката към хоризонталата трябва да е 45 градуса.
Грешно поставени рамене: Ако раменната кост (А) е по-къса от идеала то раменете стават много големи. Късата плешка (В) води до разполагането на точка (С) над или пред лакътната става (F), което е неправилно.

Гръден кош:

Гръдния кош трябва да е дълбок но не широк. Най-ниската точка на гръдния кош трябва да достига нивото на лакътната става (F).

Задна част:

Опашка и таз:
Задната част на тазовата кост (G) трябва да е по-назад от основата на опашката. Опашката стои вертикално без осезаем наклон напред.
Ъгли и строеж на задните лапи: Желателно е да има дълга бедрена кост (Н) и пищялите (I) да бъдат колкото може повече равни по м/у си. Необходимо е също така метатарзалните кости(J) да са вертикални към земята и при това и достатъчно къси (за да бъде скакателнат става близко до земята).